Grozs  

Internetveikala IBODE.LVM.LV Privātuma Politika

Vispārīgie jautājumi

Pārzinis akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”, reģistrācijas Nr. 40003466281 (turpmāk – LVM), apstrādājot personas datus, ievēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgās datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula), Fizisko personu datu apstrādes likuma, kā arī citu Latvijā spēkā esošās normatīvo aktu prasības.

Pārziņa kontaktinformācija: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004, Latvija, elektroniskā pasta adrese: lvm@lvm.lv, telefons: 67610015.

Elektroniskā pasta adrese personas datu aizsardzības jautājumos: datu.aizsardziba@lvm.lv.   

Šī privātuma politika izskaidro, kā LVM apstrādā fiziskas personas datus, kuras izdara pasūtījumu un veic pirkumu interneta tirdzniecības vietnē https://ibode.lvm.lv/ (turpmāk - Internetveikals), datu subjekta tiesību īstenošanas kārtību un ar personas datu aizsardzību saistītos jautājumus. Internetveikala Privātuma politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, kas tiek veikta Internetveikala vietnē.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē personas dati apstrādei ir nonākuši Internetveikalā (klātienē, Internetveikalā, papīra formātā, elektroniski vai telefoniski).

 

Personas datu apstrādes veidi, mērķi un tiesiskie pamati

Internetveikals apstrādā šāda veida datus: vārds, uzvārds, personas kods, piegādes adrese un kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasts). Internetveikals nepieprasa un neievāc tādu informāciju par personu, kas nav nepieciešama konkrēta mērķa sasniegšanai.

Internetveikala personas datu apstrādes mērķi ir saistīti ar Internetveikala pakalpojuma sniegšanu. Internetveikals apstrādā personas datus šādiem mērķiem:
•    distances līguma sagatavošanai, noslēgšanai un administrēšanai (rēķinu sagatavošana, piegāžu nodrošināšana, saziņa);
•    jaunumu izsūtīšanai.

Internetveikalā apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
•    ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpildei;
•    leģitīmās intereses nodrošināšanai;
•    līguma noslēgšanai vai izpildei;
•    uz datu subjekta piekrišanu.

Internetveikalā preces drīkst iegādāties:
•    fiziskas personas, kuras sasniegušas 16 (sešpadsmit) gadu vecumu;
•    juridiskas personas.

 

Personas datu glabāšanas ilgums

LVM glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
•    kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā LVM var realizēt savas leģitīmās intereses;
•    kamēr LVM pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
•    kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

 

Sīkdatnes

Sīkdatnes (angļu valodā “cookies“) ir nelielas teksta datnes, kas tiek saglabātas Internetveikala lietotāja ierīces (datora vai portatīvās ierīces) tīmekļa pārlūkprogrammā, lai nodrošinātu Internetveikala darbību. Saglabātas sīkdatnes ļauj atpazīt lietotāja ierīci un uzlabot Internetveikala funkcionalitāti. Atkārtoti apmeklējot Internetveikalu, sīkdatnes ļauj izvairīties no atkārtotas datu ievades.
LVM izmanto sīkdatnes šādiem mērķiem:
•    Internetveikala funkcionalitātes nodrošināšanai;
•    lietotāju identificēšanai un sesiju pārvaldībai;
•    Internetveikala darbības efektivitātes uzlabošanai;
•    statistikas datu iegūšanai par Internetveikala apmeklētājiem.

 

Piekrišana sīkdatņu izmantošanai

Pirmoreiz apmeklējot Internetveikalu, Jūs redzēsiet paziņojumu, kurā pieprasīta piekrišana izmantot sīkdatnes. Redzot šo paziņojumu un turpinot lietot Internetveikalu Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.


Sīkdatņu veidi

Internetveikalā tiek izmantoti šādi sīkdatņu veidi:
•    Sesijas sīkdatnes - saglabājas tīmekļa pārlūkprogrammā tikai attiecīgās pārlūkprogrammas sesijas laikā. Sīkdatnes tiek automātiski izdzēstas, aizverot pārlūkprogrammu. Sīkdatnes tiek izmantotas sesijas pārvaldībai.
•    Pastāvīgās sīkdatnes - saglabājas tīmekļa pārlūkprogrammā noteiktu laiku arī pēc sesijas beigām. Sīkdatnes tiek izmantotas, lai saglabātu informāciju par Internetveikala apmeklējumiem. Šī informācija ļauj atpazīt, lietotājus, kas atkārtoti apmeklē Internetveikalu.
•    Tehniskās sīkdatnes - nepieciešamas, lai varētu izmantot Internetveikala funkcionalitāti, identificēt lietotājus, pārvietoties Internetveikalā, u.c.
•    Analītiskās sīkdatnes - uzkrāj informāciju par to, kā lietotāji izmanto Internetveikalu.

 

Analītiskās sīkdatnes

Vietne izmanto Matomo atvērtā koda risinājumu, kas ļauj analizēt lietotāju darbības, kvalitātes uzlabošanas un satura pielāgošanas vajadzībām. Matomo izmanto sīkdatnes, lai statistikas vajadzībām iegūtu informāciju par Internetveikala lietotāju skaitu, lietotāju pavadīto laiku vietnē, lietotāju apskatītajām Internetveikala sadaļām. Sīkdatņu informācija par to, kā tiek izmantots Internetveikals, tiek uzglabāta LVM IT infrastruktūras serveros.

 


Trešo pušu risinājumu sīkdatnes

Internetveikals izmanto “Google reCAPTCHA” risinājumu (izstrādājis uzņēmums „Google Inc”). Google reCAPTCHA tiek izmantots Internetveikala aizsardzībai, lai atšķirtu, vai datus ievadījis cilvēks, vai arī to krāpnieciskā nolūkā veikusi automatizēta programma. Lai to nodrošinātu, reCAPTCHA analizē Internetveikala apmeklētāju izturēšanos, novērtējot tādu informāciju, piemēram, kā IP adresi, uzturēšanās laiku Internetveikalā, peles kustības, u.c. Analīzes laikā apkopotie dati tiek pārsūtīti Google.

Vairāk informācija “Google reCAPTCHA” pakalpojuma sniegšanas noteikumiem pieejama: https://policies.google.com/privacy. Google konfidencialitātes politika pieejama: https://www.google.com/intl/lv/policies/terms/.

 

Lietoto sīkdatņu saraksts

 

Sīkdatne

Nolūks

Derīguma termiņš

JSESSSIONID

Saglabā sesijas identifikatoru, kas nepieciešams lietotāju identificēšanai

Sesijas ietvaros

PHPSESSID

Saglabā sesijas identifikatoru, kas nepieciešams lietotāju identificēšanai

1 stunda

guest-view

saglabā pasūtījuma ID, lai izgūtu pasūtījuma statusu..

Sesijas ietvaros

mage-messages

Izseko kļūdu ziņojumus un citus paziņojumus

1 diena

mage-translation-storage

Saglabā tulkoto saturu

1 diena

mage-translation-file-version

Nodrošina tulkojumu versiju lokālajā krātuvē

1 diena

product_data_storage

Izmanto, lai saglabātu produkta informāciju.

1 diena

recently_compared_product

Saglabā iepriekš salīdzināto produktu ID.

1 diena

recently_compared_product_previous

Saglabā iepriekš salīdzināto produktu ID ērtai navigācijai.

1 diena

recently_viewed_product

Saglabā nesen skatīto produktu ID ērtai navigācijai.

1 diena

recently_viewed_product_previous

Saglabā nesen skatīto produktu ID ērtai navigācijai.

1 diena

stf

Ieraksta laika ziņojumu nosūtīšanu izmantojot SendFriend.

Sesijas ietvaros

X-Magento-Vary

Konfigurācijas iestatījums, kas uzlabo veiktspēju, izmantojot Varnish statiskā satura kešatmiņu.

1 stunda

form_key

Piešķir nejaušu virkni visai veidlapu iesniegšanai, lai aizsargātu datus no starpvietņu pieprasījuma viltošanas (CSRF).

1 stunda

mage-cache-sessid

Šī sīkdatne izraisa lokālās kešatmiņas krātuves tīrīšanu. Kad sīkdatne tiek noņemta ar aizmugursistēmas lietojumprogrammu, administrators notīra vietējo krātuvi un iestata sīkfaila vērtību uz patiesa.

1 diena

mage-cache-storage

Saglabā apmeklētājiem paredzētu saturu

1 diena

mage-cache-storage-section-invalidation

Nodrošina noteikta satura daļu saglabāšanu lokāli

1 diena

persistent_shopping_cart

Saglabā pastāvīgo iepirkuma groza atslēgu, lai varētu atjaunot iepirkuma grozu anonīmam pircējam.

1 diena

private_content_version

Pievieno nejaušu, unikālu numuru un laiku lapām ar klienta saturu, lai novērstu to saglabāšanu kešatmiņas serverī

1 diena

section_data_ids

saglabāt tīmekļa sadaļu identifikatorus

1 diena

store

Saglabā nesen skatīto produktu ID ērtai navigācijai.

1 gads

chessio-matomo

Izmanto, lai nodrošinātu Motomo risinājuma darbību Magento 2 platformai

1 diena

_pk_id

Izmanto, lai atšķirtu lietotājus un sesijas (Matomo risinājums)

13 mēneši

_pk_ses

Izmanto, lai identificētu jaunus apmeklējumus un sesijas (Matomo risinājums)

30 minūtes

_pk_ref

Izmanto, lai identificētu avotu, no kurienes lietotājs ir ieradies vietnē (Matomo risinājums)

6 mēneši

_grecaptcha

Izmanto, lai atšķirtu, vai datus ievadījis cilvēks, vai automatizēta programma. (Google reCAPTCHA).

Nenoteikts

 

 

Sīkdatņu kontrole

Internetveikala lietotājs nepieciešamības gadījumā var dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles (sīkāka informācija – www.AboutCookies.org un www.youronlinechoices.com/lv/).

Internetveikala lietotāja var dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas ierīcē, un var noteikt, lai tīmekļa pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt (šādā gadījumā atsevišķa Internetveikala funkcionalitāte var nedarboties). Tas jāveic manuāli katru reizi, kad lietotājs apmeklē vietni. Detalizētāka informācija par sīkdatņu pārvaldību tīmekļa pārlūkprogrammās:

•    Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
•    Edge - https://support.microsoft.com/en-us/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy
•    Firefox - https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
•    Safari - https://support.apple.com/lv-lv/guide/safari/sfri11471/mac

 

Veiktspējas uzraudzība

Internetveikals izmanto “New Relic” analītisko pakalpojumu (izstrādājis uzņēmums „New Relic Inc”), lai izvērtētu un uzlabotu Internetveikala darbību. New Relic ļauj analizēt Internetveikala lapu ielādes ātrumu un konstatēt veiktspējas problēmas, tai skaitā ņemot vērā atrašanās vietu, no kuras Internetveikals atvērts. Lai to nodrošinātu, New Relic apstrādā arī informāciju par lietotāja IP adresi, tomēr šī informācija tiek apstrādāta ne ilgāk kā 24 stundas, pēc tam informāciju dzēšot. Vairāk informācijas par “New Relic” pakalpojuma sniegšanas noteikumiem pieejama: https://newrelic.com/termsandconditions/services-notices.

 

Tīmekļa pārlūkprogrammas pieprasījumu apstrāde

Serveri, kuros izvietots Internetveikals, reģistrē Internetveikala apmeklētāja nosūtītos pieprasījumus no tīmekļa pārlūkprogrammas (atvērtās Internetveikala sadaļas, izmantoto ierīci un pārlūkprogrammu, IP adresi, piekļuves laiku). Šie dati tiek izmantoti tikai tehniskiem nolūkiem, lai nodrošinātu Internetveikala pienācīgu funkcionēšanu un drošību. Šo personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir LVM leģitīmā interese.


Personas datu saņēmēji

Likumā noteiktos gadījumos LVM var nodot personas datus trešajām personām, kā arī kontrolējošām iestādēm un tiesībsargājošām iestādēm. Tāpat LVM atsevišķos gadījumos var nodot personas datus apstrādātājam, kas nodrošina ārpakalpojumu sniegšanu, lai nodrošinātu efektīvāku Internetveikala funkciju veikšanu, tajā skaitā preču piegādes nodrošināšanai. Maksājumu apstrādi Internetveikalā nodrošina maksājumu platforma https://makecommerce.lv/, tāpēc LVM maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam Maksekeskus AS, reģistrācijas Nr. 12268475, juridiskā adrese: Liivalaia 45, 10145, Tallina, Igaunijas Republika.

 

Personas datu sniegšana ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm

LVM nenodod datus valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas, kas saistīti ar Internetveikala sniegtajiem pakalpojumiem.

 

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

Datu subjektam ir tiesības saņemt informāciju no LVM par to, vai attiecībā uz datu subjektu tiek vai netiek apstrādāti personas dati. Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus LVM par datu subjektu apstrādā, datu subjektam ir jāiesniedz iesniegums:
•    personīgi, rakstveidā iesniedzot LVM birojā Vaiņodes ielā 1, Rīga, LV-1004; 
•    parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi lvm@lvm.lv
Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, personas datu dzēšanu vai lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem.
LVM veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi). Pieprasīto informāciju var saņemt klātienē (uzrādot personu apliecinošu dokumentu), pa pastu, kas tiks nosūtīts uz iesniegumā norādīto datu subjekta adresi ierakstītā pasta sūtījumā, vai elektroniskā pasta adresē ar šifrētu vai ar paroli aizsargātu datni.
Ja datu subjektam šķiet, ka datu subjekta tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, datu subjekts ir tiesīgs iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei.

Informācijas pieprasījums par datu subjekta datiem paraugforma

Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt, personīgi rakstveidā iesniedzot iesniegumu LVM birojā Rīgā, Vaiņodes ielā 1, LV-1004, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot elektroniski uz elektroniskā pasta adresi lvm@lvm.lv.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad datu subjekta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.


Personas datu aizsardzība

LVM nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo personu datu aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, LVM izmanto atbilstošas tehniskās un organizatoriskās prasības. 

LVM rūpīgi izvērtē visus pakalpojuma sniedzējus, kas LVM vārdā un uzdevumā apstrādā fizisko personu personas datus, kā arī nosaka, lai pakalpojuma sniedzēji (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai fizisko personu  personas datu apstrāde notiktu atbilstoši LVM deleģējumam un normatīvo aktu prasībām. 

Personas datu drošības incidenta gadījumā, ja tas varētu radīt augstu risku datu subjekta tiesībām un brīvībām, LVM paziņos par to attiecīgajam datu subjektam, ja tas būs iespējams, vai informācija tiks publiskota LVM Internetveikalā vai citādā iespējamā veidā.

 

Izmaiņas Privātuma politikā

AS “Latvijas valsts meži” ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas šajā privātuma politikā, kura tiek publicēta Internetveikalā ibode.lvm.lv.

 

Spēkā no 19.04.2021. ar grozījumiem, kas apstiprināti 22.05.2024.

Search engine powered by ElasticSuite