Maķedonijas (Rumēlijas) priede, šķirne
Pinus peuce 'Latgale'

PieejamībaPieejams
SKU
4750966533192
€23,00
Latgale